Skip to main content

Member Portal


Усі українці, які прибувають за програмою Дозвoлу на екстрені подорожі з України до Канади (CUAET), мають право на отримання картки Welcomed in Halifax.

Ця картка надає право на 1 рік безкоштовного проїзду громадським транспортом, що охоплює весь регіональний муніципалітет Галіфакса, як автобусне, так і поромне сполучення, а також один рік безкоштовного доступу до розважальних програм, якими завiдує муніципалітет. Картка також надає безкоштовний доступ до Канадського ігрового центру (the Canada Games Centre), Канадського музею імміграції на пристані 21 (the Canadian Museum of Immigration at Pier 21), Морського музею Атлантики (the Maritime Museum of the Atlantic) та Музею природничої історії (the Museum of Natural History).

Щоб отримати картку, зверніться до YMCA

Для отримання додаткової інформації про основні та інші послуги для поселення в Новій Шотландії, будь ласка, відвідайте https://ymcahfx.ca/ns-supports...

Сподіваємося, що це трохи сприятиме тому, щоб українські громадяни відчували себе більш прийнятими.


All Ukrainians arriving under the Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET) program are eligible to get a Welcomed in Halifax card.

This card offers one-year of free public transit covering the whole Halifax Regional Municipality, both bus and ferry services, as well as one-year of free access to recreational programs operated by the municipality. The card offers as well free access to the Canada Games Centre, the Canadian Museum of Immigration at Pier 21, the Maritime Museum of the Atlantic and the Museum of Natural History.

To get your card, please reach out to YMCA

For more information to essential and other services to settle in Nova Scotia please visit https://ymcahfx.ca/ns-supports-ukraine/

We hope that this will contribute a little to help Ukrainian nationals to feel more welcomed.

Halifax Immigration Partnership